Gra Scenariuszowa Wesoła Strike – Wostok 2015

reklama4

Gra Scenariuszowa Wesoła Strike – Wostok 2015

 

baner scenariusz Ciapek

 

 

Nikt tak naprawdę nie spodziewał się takiego rozwoju sytuacji, przy okazji badania potencjalnych złóż gazu łupkowego na północy Republiki Główne Biuro Geologiczne natrafiło na wyraźne ślady istnienia dużych złóż metali ziem rzadkich. Odkrycie natychmiast zostało utajnione i objęte szczególną ochroną ze strony Służb specjalnych. Niebezpieczeństwo, jakie to odkrycie niosło mogło decydować o niepodległości Republiki. Jej potężny wschodni sąsiad – Konfederacja Syberyjska, która kontrolowała 97% globalnego zapotrzebowania na metale ziem rzadkich nie mogła pozwolić na pojawienie się konkurenta w tym sektorze gospodarki. Zakaz eksportu rud tych pierwiastków zmusił wielkie korporacje zachodnie do lokalizowania swoich fabryk na terytorium Konfederacji i zgodę na stawiane im warunki. Tam produkowano komponenty dla przemysłu samochodowego, energetycznego, systemów nawigacyjnych, telekomunikacyjnych, systemów obrony i zaawansowanej broni. Monopol przynosił Konfederacji Syberyjskiej niewyobrażalne zyski.

Rząd Republiki rozpoczął tajne rozmowy z Państwami Zachodu w sprawie współpracy w wydobyciu, pozyskaniu technologii, a przede wszystkim obietnicy obrony terytorium w przypadku agresji potężnego sąsiada. Rozmowy zakończyły się sukcesem, ale postawiono jeden warunek, grupa zachodnich ekspertów miała ponownie dokonać analiz odwiertów przed podpisaniem wiążących umów.

Obszar objęty badaniami geologicznym był od 3 lat obiektem dużej aktywności separatystów, którzy oficjalnie dążyli do oderwania kilku północnych powiatów od Republiki pod pretekstem jedności językowej i kulturowej ze wschodnim sąsiadem. Wspierani przez wywiad Konfederacji Syberyjskiej niszczyli sprzęt i napadali na grupy geologów utrudniając poszukiwania gazu mimo ochrony wojska.

Premier rządu Republiki wydal rozkaz wprowadzenie na północy stanu wyjątkowego, natychmiastowej blokady terenu przez siły specjalne, i całkowite wyeliminowanie separatystów. Czasu było niewiele 11 kwietnia zespół zachodnich geologów miał rozpocząć badania….

 

5197

Co nowego?

  • Wprowadzamy nowy format scenariusza, gra non stop przez 6 godzin.
  • Dwie oddzielne bazy będące szpitalem i centrum dowodzenia.
  • Baza off game – będzie można spokojnie odpocząć w czasie walki
  • W bazie zapas kul, sprężarka i inne zaopatrzenie
  • Wokół bazy 100m strefa buforowa
  • W każdej bazie miejsce w namiotach dla 100 osób
  • Grupa doradców wojskowych zajmująca się szkoleniem i wspomagająca pracę Centrum dowodzenia
  • Każda ze stron konfliktu będzie miała do dyspozycji Buggy Rino z ciężkim karabinem maszynowym oraz „śmigłowiec” o charakterze transportowym.
  • Po jednej wyrzutni paintballowej do niszczenia wozów bojowych przeciwnika

TEREN GRY

Pierwszy raz w historii Wesołej udało się rozszerzyć obszar działań do 1,5km2 dzięki czemu do gry wprowadzamy nowe ciekawe elementy których nie było na poprzednich edycjach. Powiększenie terenu gry zmusi każdą ze stron konfliktu do dokładnego planowania swoich działań, wymusi dyscyplinę i konieczność utrzymania komunikacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami. Bez sprawnej koordynacji działań trudno będzie odnieść ostateczne zwycięstwo.

SCENARIUSZ GRY

Warunkiem zwycięstwa będzie wykonanie zadania głównego oraz kilku dodatkowych misji.

ORGANIZACJA GRY

07:00 – 09:00 – rejestracja

09:00 – 09:30 – przygotowanie do gry

09:45 – odprawa

10:00 – rozpoczęcie gry

16:00 – zakończenie gry

16:30 – podsumowanie gry, losowanie nagród

17:00 – afterparty – imprezujemy, dla chętnych kilka ciekawych seansów filmowych, ognisko. Dla chętnych nocleg w namiotach.

 

FORUM

Link do forum PSI